Avís legal

Grup Transports Minguet, en la seva condició de titular i responsable de la present web, en compliment amb l’establert en el article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, posa a disposició dels usuaris la següent informació de caràcter general.

El Grup Transports Minguet està format per les següents empreses:

Minguet Trans, es una S.A. que té com a raó social Crta. de la Canya, 115, 17800 Olot (Girona), Espanya i està inscrita al Registre Mercantil de Girona, Tom 301, Llibre 216, secció 3º, foli 28, Full núm. 3892, Inscrip. 1º i amb el número de identificació fiscal o NIF A 17 048 935.

Hormigones Pirenaicos SA, es una S.A. que té com a raó social Crta. de la Canya, 115, 17800 Olot (Girona), Espanya i està inscrita al Registre Mercantil de Girona, Tom 158, Llibre 86, Secció 3, Foli 208, Full núm. 1558, Inscrip. 1º i amb el número de identificació fiscal o NIF B 17 021 551.

Cales, Yesos y Cementos Olot, es una S.A. que té com a raó social Crta. de la Canya, 115, 17800 Olot (Girona), Espanya i està inscrita al Registre Mercantil de Girona, Full 1389, Foli 109, Llibre 41 i amb el número de identificació fiscal o NIF A 17 003 054.

Per a qualsevol consulta o reclamació relativa a les pàgines de www.grupminguet.com, o a la informació o als productes i serveis, els usuaris poden dirigir-se a la següent direcció:

Grup Transports Minguet
Ctra. de la Canya, s/n
17800 Olot (Girona) Espanya
Tel.: 972 262 050
e-mail: admin@transportsminguet.com